O projektu

Na Javnem razpisu za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje vključenosti njihovih uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023, smo skupaj z 9 partnerji uspeli pridobiti 123.461,07 € za izvajanje projekta MEDREGIJSKA PROSTOVOLJSKA MREŽA (PRO-NET). S projektom, ki bo trajal 18 mesecev, smo začeli s 3. januarjem 2022.

Namen projekta:

Cilji projekta:

Ključni rezultati projekta

Aktivnosti projekta

  1. Vzpostavitev med-regijske spletne platforme za spodbujanje prostovoljstva in povezovanja med prostovoljskimi organizacijami.
  2. Usposabljanje uporabnikov za uporabo osnovnih računalniških programov
  3. Usposabljanje NVO (prostovoljskih organizacij) za uporabo platforme
  4. Usposabljanje mentorjev za uporabo platforme za mentoriranje prostovoljcev
  5. Usposabljanje prostovoljcev za uporabo platforme
  6. Usposabljanje prostovoljcev za uporabo digitalnega orodja za vrednotenje neformalno pridobljenih znanj
  7. Nabava računalniške opreme
  8. Skupna kampanja za promocijo novih storitev
  9. Pilotna izvedba projekta v sodelujočih regijah