O prostovoljski organizaciji

Center za psihološko svetovanje Posvet

Lokacija: Ljubljana | Območje dela:

Naslov

Center za psihološko svetovanje Posvet
Tržaška 132
1000 Ljubljana

Kontakti podatki

031 704 707
info@posvet.org
Katja Kurnik

Področja dela

Izvajanje humanitarnih programov

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

V okviru Centra za psihološko svetovanje Posvet, ki je podružnica društva v javnem interesu na področju varovanja zdravja in humanitarne organizacije na področju zdravstva Slovenskega združenja za preprečevanje samomora, deluje 22 psiholoških svetovalnic. Prva je bila ustanovljena s pomočjo MOL-a leta 2006 v Ljubljani, druga leta 2010 na NIJZ v Celju, tretja s pomočjo MOK-a 2012 v Kranju, leta 2015 pa smo s pomočjo sredstev Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014 v okviru projekta Moč odprli še 6 svetovalnic v Murski Soboti, Laškem, Sevnici, Slovenj Gradcu, Postojni in Novi Gorici. V letu 2016 smo pridružili še svetovalnico na obali, leta 2017 svetovalnici v Mariboru in Idriji, leta 2018 v Zagorju ob Savi, leta 2021 pa smo odprli novo svetovalnico tudi v Novem mestu. V jeseni leta 2021 se je naša mreža svetovalnic za odrasle širila še v Tolmin, Ilirsko Bistrico, Mozirje in na Jesenice. Septembra 2021 pa smo začeli s svetovanji mladostnikom od 14 do 18 let v akutni čustveni stiski. Ta svetovanja so na voljo v Ljubljani, Celju, Kranju in Portorožu.

Zaradi visoke strokovne zahtevnosti našega dela s klienti, ki so lahko tudi samomorilno ogroženi, lahko sprejmemo le prostovoljce, ki so tako kot vsi svetovalci uspešno opravili Usposabljanje za pogovor v duševni stiski, ki ga organizira Psihiatrična klinika Ljubljana. Prostovoljci delajo v sprejemni pisarni, kjer skrbijo za nemoteno delo svetovalnic. To delo zajema delo s klienti (prvi pogovor, usmerjanje klienta, naročanje in informiranje klientov za vse svetovalnice), krizne intervencije, tajniško administrativna dela, izpolnjevanje dokumentacije, urejanje evidenc, urejanje arhiva, obračune, sodelovanje na supervizijah in intervizijah, priprava poročil.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč