O prostovoljski organizaciji

Društvo upokojencev Škofja Loka, program Starejši za starejše

Lokacija: Škofja Loka | Območje dela:

Naslov

Društvo upokojencev Škofja Loka, program Starejši za starejše
Partizanska cesta 1
4220 Škofja Loka

Kontakti podatki

041-717-210
nezkafojkar@gmail.com
Nežka Fojkar

Področja dela

Družabništvo
Pomoč na domu
Pomoč pri osebni higieni
Izvajanje brezplačnih prevozov starejših
Organizacija dogodkov
Spremstvo ranljivih skupin

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Program je namenjen vsem prebivalcem občine Škofja Loka, ki so starejši od 69 let in živijo v domačem okolju v vseh 62 naseljih. V občini živi približno 23.000 prebivalcev, od teh pa jih je približno 3.500 starejših od 69 let. Izvajanje programa poteka v obliki anketiranja, vnovičnega obiskovanja in organizacije potrebne pomoči. Prostovoljci ob prvem obisku pri starejši osebi izpolnijo anketo. Na podlagi ankete pridobimo osnovne podatke o tem, kako starejši med nami živijo. Na tej podlagi pripravimo vse nadaljnje dejavnosti, ki jih spremlja in vodi koordinator društva. Če posamezniki potrebujejo preprostejšo pomoč, lahko prostovoljci pomagamo sami, kadar so težave zahtevnejše, pa vzpostavimo ustrezno institucionalno strokovno pomoč. Ob vnovičnih obiskih nas starejši že poznajo, z njimi spletamo prijateljske vezi in utrjujemo medsebojno zaupanje. Ob morebitnem pojavu težav in stisk nam jih potem tudi lažje zaupajo. Dragoceno je tudi preprosto druženje s starejšimi, saj tako prisluhnemo njihovim najrazličnejšim zgodbam in s tem marsikomu polepšamo dan. Prostovoljci in koordinator se moramo za delo v programu vsako leto obvezno izobraževati. Teme izobraževanja so prilagojene našim aktualnim potrebam. Koordinator usklajuje delo s prostovoljci in uporabniki na občasnih sestankih in ob njihovih osebnih obiskih v pisarni društva. 

Potrebujemo nove prostovoljce, prijavi se če imaš smisel za delo s starejšimi osebami.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč