O prostovoljski organizaciji

RKS OZ Cerknica-Loška dolina-Bloke

Lokacija: Cerknica | Območje dela:

Naslov

RKS OZ Cerknica-Loška dolina-Bloke
Cesta v Dolenjo vas 3
1380 Cerknica

Kontakti podatki

01 7050 510
cerknica.ozrk@ozrks.si
Nina Kolarič

Področja dela

Pomoč na domu
Pomoč pri osebni higieni
Izvajanje humanitarnih programov
Organizacija dogodkov
Spremstvo ranljivih skupin

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Rdeči križ Slovenije je široko usmerjena organizacija, ki deluje na mnogih področjih, ki so posebnega pomena za družbo in državo.
 
Območno združenje Rdečega križa Cerknica-Loška dolina-Bloke deluje na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke, kjer skrbi in lajša stiske občanov.

Delovanje organizacije je v celoti v javnem interesu in je usmerjeno v dvigovanje kvalitete življenja ljudi, spoštovanje njihovega dostojanstva in osnovnih človekovih pravic.

Poslanstvo

Poslanstvo Rdečega križa Slovenije je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi, zato:

  • delujemo v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost;
  • v lokalnih okoljih spremljamo življenje ljudi in aktivno reagiramo na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;
  • zagotavljamo spoštovanje človeka in nagovarjamo ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski;
  • v organizaciji in med ljudmi spodbujamo in gradimo čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih;
  • spodbujamo in širimo vrednote zdravja in zdravega življenja;
  • uvajamo načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog;
  • širimo znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč