O prostovoljski organizaciji

OZARA, Pisarna za informiranje in svetovanje, enota Posočje

Lokacija: Kobarid | Območje dela:

Naslov

OZARA, Pisarna za informiranje in svetovanje, enota Posočje
Trg svobode 16
5222 Kobarid

Kontakti podatki

031669096
melita.stamenkovic@ozara.org
Melita Stamenkovič

Področja dela

Družabništvo
Pomoč na domu
Izvajanje humanitarnih programov
Organizacija dogodkov
Spremstvo ranljivih skupin

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Pisarna za svetovanje je organizirana oblika psihosocialne pomoči in podpore osebam s težavami v duševnem zdravju, ki se lahko izvaja v njihovem življenskem okolju (na domu, v javnih prostorih), v pisarni svetovalnice ali po telefonu, odvisno od želje in potrebe posameznika. Takšen fleksibilen pristop omogoča dostop do oseb, ki jih, zaradi različnih razlogov, drugače ne bi bilo možno vključiti v ustrezne službe pomoči in to v okoljih, v katerih se počutijo najbolj varne. 

Storitve, ki jih izvajamo v programu so: osebna pomoč in informiranje, socialna oskrba, delo z družino in parom, skupine za samopomoč, zagovorništvo, izobraževalne delavnice, prostočasne aktivnosti, razbremenilni razgovori, idr.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč