O prostovoljski organizaciji

Dnevni center Žarek

Lokacija: Nova Gorica | Območje dela:

Naslov

Dnevni center Žarek
Marušičeva ulica 6
5000 Nova Gorica Nova Gorica

Kontakti podatki

08 205 19 98
dc-zarek@siol.net
Ana Curk

Področja dela

Družabništvo
Organizacija dogodkov
Spremstvo ranljivih skupin
Učna pomoč pri slovenščini
Učna pomoč pri matematiki
Učna pomoč pri tujem jeziku
Učenje IKT vsebin

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Dnevni center Žarek je javni verificirani socialnovarstveni program Centra za socialno delo Severna Primorska, Enota Nova Gorica. Namenjen je otrokom, mladostnikom in mlajšim polnoletnim s statusom dijaka, ki se srečujejo s težavami doma, v šoli, pri socialni integraciji ter mladim, ki želijo aktivno preživljati prosti čas. Uporabnikom DC Žarek nudimo strukturirano okolje za kakovostno in ustvarjalno preživljanje prostega časa, pomagamo jim pri opravljanju šolskih obveznosti in učenju, otroci se lahko po potrebi vključujejo v strokovno obravnavo, omogočamo jim dostop do informacij o razpoložljivosti in možnostih izbire storitev v skupnosti ter usmerjanje glede na zaznane potrebe. Ob tem ustvarjamo pogoje za krepitev moči otrok in mladostnikov v času odraščanja ter za širjenje socialne mreže in večanje vključenosti ranljivih skupin. V varnem okolju poteka učenje učinkovite komunikacije, socialnih spretnosti in veščin ter učenje reševanja raznovrstnih problemov. Vsebina programa je namenjena izboljšanju socialnih kompetenc, gradnji pozitivne samopodobe in dvigu samozavesti, preventivnemu zmanjševanju vedenjskih in čustvenih težav ter razvijanju raznolikih sposobnosti in potencialov otrok in mladostnikov. S svojim delovanjem želimo pripomoči k razvoju ustvarjalnih in samostojnih posameznikov, ki so odporni na izzive in se znajo samostojno spoprijemati z ovirami v vsakdanjem življenju. Namen aktivnosti je podpora uporabnikom na poti do zrelega in odgovornega odraščanja. DC Žarek obiskujejo posamezniki iz ranljivih skupin, ki se soočajo z najrazličnejšimi socialnimi stiskami in izzivi, ter uporabniki, ki se spoprijemajo s težavami v odraščanju. Pri svojem delovanju se tako aktivno vključujemo v reševanje stisk tako v domačem, šolskem kot tudi vrstniškem okolju. Poleg tega je DC Žarek namenjen tudi otrokom, ki imajo željo po kakovostnem preživljanju prostega časa in druženju.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč

Učna pomoč in pomoč pri izvedbi prostočasnih aktivnosti

Datum: 05-04-2023
Društvo: Dnevni center Žarek  
Regija:
Področje: Družabništvo Učna pomoč pri slovenščini Učna pomoč pri matematiki Učna pomoč pri tujem jeziku Organizacija dogodkov Spremstvo ranljivih skupin
Preberi več