O prostovoljski organizaciji

Rod kraških viharnikov

Lokacija: Postojna | Območje dela: Primorsko - notranjska

Naslov

Rod kraških viharnikov
Vilharjeva 12, 6230 Postojna
6230 Postojna

Področja dela

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Naša posebnost je način dela – taborniški pristop. To pomeni, da znanje in spretnosti pridobivamo skozi izkušnje, v varnem okolju majhnih skupin. V skupinah so enako stari taborniki, vodijo jih vodniki - mladi, a izkušeni prostovoljci, ob podpori odraslih tabornikov. Taborniki imamo svojo prisego in zakone ter živimo v skladu z njimi. Naše delo sicer poteka po programu, a so vse aktivnosti organizirane tako, da lahko ob skupnih ciljih taborniki sledimo svojim interesom in ob tem osebnostno rastemo.
 
Kaj vse zajema taborniški pristop:• učenje skozi delo, saj smo vsi taborniki aktivno vključeni v okolje, kjer se lahko učimo skozi konkretno izkušnjo, skozi prakso;• sobivanje z naravo, ker je narava naš dom - taborniki spoznavamo naravo, stremimo k sobivanju in se učimo spoštljivega odnosa do nje ter načinov za njeno ohranitev;• članstvo v majhnih skupinah, kar predstavlja varno okolje za raziskovanje in razvoj medosebnih odnosov ter življenje v (taborniški) skupnosti;• program aktivnosti, kjer se stopnjuje zahtevnost, saj pri naših dejavnostih izhajamo iz interesov mladih in dajemo možnost za postopno samostojno izbiro in odločanje o sebi in skupini;• simbolni okvir z našimi običaji, šegami in navadami, ki nas povezujejo in nam dajo občutek pripadnosti;• življenje v skladu s taborniško prisego in zakoni, kar daje mladim priložnost za raziskovanje, spoštovanje in razumevanje vrednot;• podpora odraslih, ki prek mentorstva ali druge oblike podpore mladim ustvarjajo varno okolje za učenje iz lastnih napak.• vključenost v skupnost, kar tabornika žene v aktivno raziskovanje in zavzemanje za dobrobit ožjega in globalnega okolja ter spodbuja večje spoštovanje in razumevanje med ljudmi.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč