O prostovoljski organizaciji

Ustanova Fundacija BiT Planota so.p.

Lokacija: Grgarske Ravne | Območje dela: Goriška regija

Naslov

Ustanova Fundacija BiT Planota so.p.
Grgarske Ravne 30
5251 Grgarske Ravne

Kontakti podatki

05 307 4040
darijan.krpan@planota.si
Darijan Krpan

Področja dela

Pomoč na domu
Učenje IKT vsebin

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Ustanova Fundacija BiT Planota, so.p. deluje kot nevladna organizacija in za nevladne organizacije. Ustanovljena kot lokalna razvojna fundacija z namenom zagotavljanja razvoja na Banjški in Trnovski planoti je preko izvedbe različnih projektov območje svojega delovanja razširila na širše območje celotne Goriške razvojne regije.

Poleg ekipe zaposlenih v strokovni službi so v delo vključeni tudi prostovoljci, ki s svojim delom še dodatno izboljšujejo rezultate in s tem tudi prepoznavnost organizacije. Financiranje dela je vezano v veliki meri na evropske, državne in druge mednarodne razpise.

POSLANSTVO

Poslanstvo Ustanove Fundacija BIT Planota je spodbuditi razvoj zasebnih neprofitnih organizacij v Goriški razvojni regiji s povečevanjem njihovih kompetenc, spodbujanjem njihovega vključevanja v pripravo lokalnih politik ter skupnim reševanjem lokalnih izzivov.

Vrednote Fundacije BiT Planota so transparentnost, kolegialnost, spoštovanje, odgovornost in inovativnost. Na nivoju nevladnega sektorja si prizadevamo za boljše medsebojno poznavanje, sodelovanje, pomoč, učinkovito prepoznavanje potreb in oblikovanje zahtev sektorja v regiji in Sloveniji.

VIZIJA

Ustanova Fundacija BiT Planota bo postala prepoznavni razvojni center, ki bo naslavljal potrebe zasebnih neprofitnih organizacij ter lokalnega okolja v Goriški razvojni regiji. Nevladnim organizacijam bomo omogočali prehod na višji nivo delovanja, da bodo postale nosilke družbenih sprememb v regiji s tem, da bomo prepoznavali njihove potenciale in jih individualno podpirali. Postali bomo finančno stabilna organizacija z več razpršenimi viri financiranja. Vlagali bomo v razvoj kompetentnih kadrov, ki bodo sposobni prepoznavati potrebe NVO in lokalnega okolja ter mobilizirati različne deležnike za njihovo reševanje.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč