O prostovoljski organizaciji

Društvo PO-MOČ

Lokacija: Nova Gorica | Območje dela: Goriška regija

Naslov

Društvo PO-MOČ
Ulica Gradnikove brigade 47
5000 Nova Gorica

Kontakti podatki

080 16 12
drustvo.pomoc.ng@gmail.com
Nataša Gadnik

Področja dela

Družabništvo
Pomoč na domu
Pomoč na kmetiji
Pomoč pri oblačenju
Pomoč pri osebni higieni
Učna pomoč pri slovenščini
Učna pomoč pri matematiki
Učna pomoč pri tujem jeziku

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Smo zagovorniki in borci za deinstitucionalizacijo socialne in zdravstvene pomoči. Borimo se za enake pravice in možnosti za vse. S storitvami, ki jih uporabniki sami izberejo, jim pomagamo pri enakopravnem vključevanju v skupnost. Naše osnovno poslanstvo je uporabniku pomagati pri vseh opravilih, ki jih sam ne zmore, pri čemer je naše vodilo pravica posameznika do izbire. Nudimo učno pomoč, družabništvo in konkretno pomoč.

"Odkar smo dobili učno pomoč prostovoljca, gre našemu Juretu bolje. Prej mu je pri angleščini grozil popravni izpit, zdaj ima trojke in štirke! Res, bolj zadovoljni ne bi mogli biti."
– g. Miran

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč

Pomoč osnovnošolcem pri učenju

Datum: 01-08-2022
Društvo: Društvo PO-MOČ  
Regija: Goriška regija
Področje: Učna pomoč pri slovenščini Učna pomoč pri matematiki Učna pomoč pri tujem jeziku
Preberi več

Tehnična pomoč pri učenju na daljavo

Datum: 01-08-2022
Društvo: Društvo PO-MOČ  
Regija: Goriška regija
Področje: Učenje IKT vsebin
Preberi več

Pomoč starostnikom in ostalim ranljivim skupinam

Datum: 01-08-2022
Društvo: Društvo PO-MOČ  
Regija: Goriška regija
Področje: Družabništvo Pomoč na domu Pomoč na kmetiji Pomoč pri oblačenju Pomoč pri osebni higieni
Preberi več