O prostovoljski organizaciji

RKS OZ Postojna - Pivka

Lokacija: Postojna | Območje dela: Primorsko - notranjska

Naslov

RKS OZ Postojna - Pivka
Kolodvorska 5b
6230 Postojna

Kontakti podatki

05 726 48 35
rk.slovenije@studioproteus.si
Erika Dekleva

Področja dela

Družabništvo
Pomoč na domu
Pomoč pri oblačenju
Učna pomoč pri slovenščini
Učna pomoč pri matematiki
Učna pomoč pri tujem jeziku

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Rdeči križ Slovenije je široko usmerjena organizacija, ki deluje na mnogih področjih, ki so posebnega pomena za družbo in državo.

RKS OZ Postojna – Pivka kot humanitarna organizacija svoje poslanstvo in temeljna načela uresničuje skozi programe in projekte na področjih za katere ima javno pooblastilo, ki mu je bilo dodeljeno z Zakonom o RKS. Poleg tega razvijamo tudi druge programe, projekte in akcije skladno s potrebami v lokalnem okolju ter kadrovskimi in finančnimi zmožnostmi.

Delovanje organizacije je v celoti v javnem interesu in je usmerjeno v dvigovanje kvalitete življenja ljudi, spoštovanje njihovega dostojanstva in osnovnih človekovih pravic.

Za cilj našega delovanja smo si določili predvsem kakovostno izvedbo vseh naših programov; tako tistih, ki jih izvajamo kot javno pooblastilo, kot tistih, ki jih definiramo kot humanitarne.

Poslanstvo

Poslanstvo Rdečega križa Slovenije in s tem tudi RKS Območnega združenja Postojna - Pivka je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi, zato:

  • delujemo v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa, to pa so: humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost in univerzalnost;
  • v lokalnih okoljih spremljamo življenje ljudi in aktivno reagiramo na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši;
  • zagotavljamo spoštovanje človeka in nagovarjamo ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski;
  • v organizaciji in med ljudmi spodbujamo in gradimo čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih;
  • spodbujamo in širimo vrednote zdravja in zdravega življenja;
  • uvajamo načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog;
  • širimo znanja o gibanju Rdečega križa in mednarodnem humanitarnem pravu.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč