O prostovoljski organizaciji

Zavod Samostojen si

Lokacija: Cerknica | Območje dela: Primorsko - notranjska

Naslov

Zavod Samostojen si
Čabranska 9
1380 Cerknica

Kontakti podatki

051 22 56 56
zavod.samostojen.si@gmail.com
051 22 56 56

Področja dela

Učna pomoč pri matematiki
Učna pomoč pri tujem jeziku
Učenje IKT vsebin
Izvajanje brezplačnih prevozov starejših
Učna pomoč pri slovenščini
Družabništvo
Organizacija dogodkov

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Namen zavoda je prispevati h krepitvi psihosocialnega zdravja občanov in občank, nuditi podporo in pomoč posameznikom in ranljivim skupinam, ki se borijo z materialno in socialno izključenostjo ter delovati preventivno na področju vzpostavljanja, grajenja in vzdrževanja povezanosti in dobrih medosebnih odnosov. Pri tem sodelujemo s Centri za socialno delo in zdravstvenimi domovi občin Cerknica, Logatec in Vrhnika, aktivno pa smo vključeni tudi v projekte vzgojno izobraževalnih vsebin za otroke in mladostnike v šolah na Rakeku, v Cerknici, Grahovem, Starem trgu pri Ložu in na Blokah. Sodelujemo tudi z medgeneracijskim centrum Gaber v Starem trgu pri Ložu.

POSLANSTVO

Naše poslanstvo je nuditi podporo vsem, ki želijo reševati svoje konkretne težave, jih spodbujati pri ozaveščanju in usposabljanju za aktivno (re)organizacijo svojih življenj ter jim nuditi informacije o različnih možnostih, ki so jim na voljo.

Kot nevladna organizacija si prizadevamo za programe dostopne vsem prebivalcem lokalnega okolja, ne glede na njihove socialno-ekonomske okoliščine. Stremimo k izmenjavi znanj in izkušenj ter razvoju novih programov skupaj s posamezniki, skupinami, organizacijami in prostovoljci. Nenehno smo vpeti v oblikovanje novih programov glede na zaznane potrebe in trende v lokalnem okolju. Pri oblikovanju, izvajanju in evalvaciji aktivnosti smo zavezani k odgovornosti in strokovnosti, kar dosegamo z nenehnim izpopolnjevanjem in izobraževanjem kadra.

VIZIJA

S spremljanjem potreb lokalnega okolja bomo oblikovali programe in projekte s poudarkom na vseživljenjskem učenju, medgeneracijskem povezovanju, vključevanju ranljivih skupin in dvigu kakovosti življenja prebivalcev notranjske regije, pri čemer bomo upoštevali raznovrstnost potreb družbe v 21. stoletju.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč

Računalniški tečaj

Pomoč pri tečaju uporabe pametnih tehnologij

Datum: 16-03-2023
Društvo: Zavod Samostojen si  
Regija: Primorsko - notranjska
Področje: Učenje IKT vsebin
Preberi več