O prostovoljski organizaciji

RKS - Območno združenje Tolmin

Lokacija: Tolmin | Območje dela: Goriška regija

Naslov

RKS - Območno združenje Tolmin
Brunov drevored 23
5220 Tolmin

Kontakti podatki

031 264 073, 041 661 490
tolmin.ozrk@ozrks.si
Marjanca Velišček, Teja Velušček

Področja dela

Izvajanje brezplačnih prevozov starejših
Družabništvo
Pomoč na domu
Učenje IKT vsebin

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Tolmin (RKS-OZ Tolmin) je neodvisna, humanitarna organizacija, ki deluje na območju občin Bovec, Kobarid in Tolmin. Kot član Zveze združenj Rdečega križa Slovenije deluje po temeljnih načelih Mednarodnega gibanja Rdečega križa in Rdečega polmeseca in pomaga ljudem ne glede na raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje. Povezuje krajevne organizacije po terenu.

Naše poslanstvo je z močjo humanosti izboljšati življenje ranljivih ljudi. RKS – OZ deluje v skladu s sedmimi temeljnimi načeli gibanja Rdečega križa (humanost, nepristranskost, nevtralnost, neodvisnost, prostovoljnost, enotnost, univerzalnost), v lokalnih okoljih spremlja življenje ljudi in aktivno reagira na pojave stiske in nemoči, še posebej ranljivih skupin, kot so otroci in starejši; zagotavlja spoštovanje človeka in nagovarja ljudi, da delijo del svojega blagostanja s tistimi, ki so nemočni in v stiski; v organizaciji in med ljudmi spodbuja in gradi čut za solidarnost in razumevanje stiske drugih; spodbuja in širi vrednote zdravja in zdravega življenja; uvaja načrtno izobraževanje in usposabljanje za izvajanje poslanstva in nalog.

RKS - OZ kot javno pooblastilo opravlja naslednje naloge: organizira usposabljanje osebja za opravljanje nalog, ki jih določajo Ženevske konvencije; izvaja naloge v zvezi z obveščanjem, evidentiranjem in poizvedovanjem za žrtvami oboroženih spopadov in prizadetimi v naravnih in drugih nesrečah; izvaja akcije za pridobivanje krvodajalcev, darovalcev krvne plazme in organizira krvodajalske akcije; organizira in izvaja tečaje in izpite iz prve pomoči; organizira in usposablja enote za prvo pomoč; opravlja postopke vpisa kandidatov za darovanje organov in tkiv; izvaja ukrepe preventivnega zdravstvenega varstva ljudi ob naravnih in drugih nesrečah ter oboroženih spopadih; izvaja ukrepe za sprejemanje in nastanitev evakuiranega prebivalstva in drugih ogroženih ljudi ter druge ukrepe, ki lahko prispevajo k preskrbi ogroženih in prizadetih ljudi.

Izvaja pa tudi programe socialne dejavnosti kot je zbiranje, skladiščenje in delitev materialne pomoči, finančno pomaga osebam v stiski, zbira donatorska sredstva, organizira letovanje otrok in starejših, vzpodbuja razvoj prostovoljstva, humanitarnosti in nudenja prve pomoči v izobraževalnih institucijah in pri laični javnosti, izvaja tabore, skrbi za boljšo kakovost življenja starejših. Pri delovanju programov se opira na številne prostovoljce, ki s svojim prostovoljnim delom soustvarjajo dobre zgodbe, opravijo številne prostovoljne ure za dobro drugih ali za skupno javno korist. Zato je tudi skrb za prostovoljce ena naših prioritetnih nalog.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč

Pomoč pri izvajanju usposabljanj za uporabo računalnika in telefona

Datum: 29-08-2022
Društvo: RKS - Območno združenje Tolmin  
Regija: Goriška regija
Področje: Učenje IKT vsebin
Preberi več

Pomoč starejšim pri hišnih opravilih in delu na vrtu

Datum: 29-08-2022
Društvo: RKS - Območno združenje Tolmin  
Regija: Goriška regija
Področje: Pomoč na domu
Preberi več

Telefonsko družabništvo

Datum: 29-08-2022
Društvo: RKS - Območno združenje Tolmin  
Regija: Goriška regija
Področje: Družabništvo
Preberi več

Izvajanje brezplačnih prevozov starejših

Datum: 10-08-2022
Društvo: RKS - Območno združenje Tolmin  
Regija: Goriška regija
Področje: Izvajanje brezplačnih prevozov starejših Učenje IKT vsebin Izvajanje humanitarnih programov Organizacija dogodkov Spremstvo ranljivih skupin
Preberi več