O prostovoljski organizaciji

TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo

Lokacija: Ljubljana | Območje dela:

Naslov

TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo
Trg prekomorskih brigad 1
1000 Ljubljana

Kontakti podatki

041 772 705
sonja@tipovej.org
Sonja Čandek

Področja dela

Učenje IKT vsebin
Organizacija dogodkov

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

ZAVOD TIPOVEJ!

TiPovej! je izobraževalna organizacija, ki v šolah, nevladnih organizacijah in podjetjih izvaja delavnice in treninge, s katerimi udeležencem pomagamo poiskati lastno ustvarjalnost, jih učimo ustvarjalno razmišljati in s skupinskim delovanjem iskati nove rešitve

TiPovej! je za mlade odlična izhodiščna točka za osebni uspeh. Na poti k samouresničitvi jim pomagamo tako, da jih naučimo ustvarjalno razmišljati in uresničevati ideje ter jih opogumimo za postavljanje ambicioznih ciljev in uresničevanje sanj.

TiPovej! želi Slovenijo narediti ugodno za uresničevanje idej ter ustvariti družbeni prostor, kjer se bodo dobre ideje uresničevale s spreminjanjem v projekte in v organizacije. Vzpostaviti in vzdrževati hočemo okolje, ki je varno, tolerantno in prijazno do sprejemanja in uresničevanja idej.

TiPovej! programi prispevajo k osebnosti rasti posameznega udeleženca ter k izboljšanju vzdušja in povezanosti v skupini. Pri svojem delu sledimo:

1. Zakonitostim neformalnega učenja ...

Neformalno učenje je vedno namerno, oblikovano z vnaprej določenimi učnimi cilji ter učno potjo, s katero naj bi te cilje dosegli.  Udeleženci sami določijo učne cilje ali pa pri njihovem določanju aktivno sodelujejo. Vloga »učenca« prehaja v vlogo »učitelja« in obratno.

2. Poudarek je na razvijanju posameznikovih potencialov ...

Izobraževalni proces spodbuja in omogoča udeležencem doseči vse potrebne vrednote, sposobnosti, znanje in razumevanje, ki jih potrebujejo v življenju.  Prav tako jih navdaja s samozaupanjem in ustvarjalnostjo v vseh življenjskih okoliščinah.

3. Način dela je učenje, ki spodbuja 3 ključne kompetence:

USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE

PODJETNOST in

UČENJE UČENJA

NAŠE POSLANSTVO

Poslanstvo TiPovej!a je motivirati in krepiti mlade, da se znajdejo, orientirajo ter identificirajo, izkoristijo priložnosti in uspejo. Sodelavcem dajemo priložnosti za uporabo in razširjenje nakopičenih izkušenj, znanja možnost vračanja družbi, ter jih nagradimo z novimi izkušnjami.
Vrednote TiPovej!a so ustvarjalnost, sodelovanje, strokovnost, ideja s človekom, iskrenost in osredotočanje na rešitve. Neformalno izobraževanje je ključna nit naših vsebin, ker znanje ni samo v učbenikih.

NAŠA VIZIJA

TiPovej, Zavod za ustvarjalno družbo bo postal najboljša izobraževalna organizacija za mlade, ki želijo spremembo, napredek in aktivacijo. Zavod je prepoznan po učnih značkah, ustvarjalnem razmišljanju in platformi mesto učenja. Pri našem delu sodelujemo z drugimi organizacijami in strokovnjaki, ki lahko skupaj z nami sooblikujejo ustvarjalno družbo.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč