O prostovoljski organizaciji

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško

Lokacija: Nova Gorica | Območje dela: Izvajanje humanitarnih programov

Naslov

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško
Bazoviška ulica 4
5000 Nova Gorica

Kontakti podatki

05 333 4680, 030 703 832
projekti@zpm-novagorica.si
Andreja Vizintin

Področja dela

Učna pomoč pri slovenščini
Učna pomoč pri matematiki
Učna pomoč pri tujem jeziku
Učenje IKT vsebin
Izvajanje humanitarnih programov
Organizacija dogodkov
Spremstvo ranljivih skupin

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško (MDPM za Goriško) je nevladno, neprofitno in humanitarno društvo, ki deluje v javnem interesu. Društvo je bilo ustanovljeno leta 1953 in deluje na območju šestih goriških občin (Brda, Kanal ob Soči, Miren-Kostanjevica, Renče-Vogrsko, Šempeter-Vrtojba in Mestna občina Nova Gorica) že skoraj 70 let. Je ustanovni član Zveze prijateljev mladine Slovenije. MDDSZ je v mesecu decembru 2020 društvu MDPM za Goriško podelilo status humanitarne organizacije in status delovanja društva v javnem interesu na področju družinske politike.

Glavni cilj društva je izboljšati kakovost življenja otrok, mladostnikov in njihovih družin ter zaščititi pravice otrok in staršev. Naši programi in aktivnosti so ustvarjeni predvsem za otroke in njihove družine. Veliko aktivnosti je brezplačnih ter namenjenih prvotno otrokom in mladostnikom iz ranljivih socialnih skupin.

Naša organizacija je prostor za otroke in mlade, kjer lahko izražajo svoja stališča v okviru šolskega, občinskega, regionalnega in republiškega parlamenta; kjer se lahko učijo o aktivnem državljanstvu, človekovih pravicah; kjer lahko razvijejo kulturne vrednote; se udeležijo delavnic, taborov znanja in počitniških programov, ki so dostopna za otrok s socialnim in zdravstvenim tveganjem; se naučijo o kakovostnem preživljanju prostega časa. Ravno tako je naše društvo prostor za pedagoške delavce in študente – prostovoljce, kjer lahko pridobijo znanje in izkušnje pri delu z otroki in mladostniki.

Smo koordinatorji sedmih nacionalnih programov v regiji:

  • Bralna Značka/Reading Badge
  • Otroški parliament/Children’s Parliament
  • Evropa v šoli/Europe in school
  • Zdravstvena letovanja/Health Camps
  • Teden otroka/Children week
  • Pomežik soncu/Wink to the sun
  • Botrstvo/Godfathership

Poleg tega vodimo Klub vzgojiteljev animatorjev, kjer mladi od 18. leta naprej imajo možnost pridobiti dragocene izkušnje pri delu z otroki in mladostniki na naših letovanjih in počitniških taborih ter znanje v okviru izobraževanj, ki jih organiziramo pred začetkom programov. Mladoletni prostovoljci pa so dobrodošli na naših ustvarjalnih in počitniških delavnicah za otroke, ki jih organiziramo na sedežu društva.

Pridružite se nam in postanite del naše zgodbe!

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč

UČNA POMOČ

Datum: 01-09-2023
Društvo: Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško  
Regija:
Področje: Učna pomoč pri slovenščini Učna pomoč pri matematiki Učna pomoč pri tujem jeziku
Preberi več

ANIMATOR-VZGOJITELJ OTROK NA POČITNICAH/ LETOVANJIH

Datum: 24-05-2023
Društvo: Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško  
Regija:
Področje:
Preberi več

Pomoč pri razdeljevanju humanitarne pomoči

Datum: 06-12-2022
Društvo: Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško  
Regija: Goriška regija
Področje: Izvajanje humanitarnih programov
Preberi več

ANIMATOR OTROK NA POČITNICAH/ LETOVANJIH

Datum: 06-12-2022
Društvo: Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško  
Regija: Goriška regija
Področje: Družabništvo Spremstvo ranljivih skupin
Preberi več

Pomoč pri počitniških delavnicah

Datum: 01-12-2022
Društvo: Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško  
Regija: Goriška regija
Področje: Družabništvo Organizacija dogodkov
Preberi več
učenje IKT vsebin

Pomoč pri usposabljanju za uporabo računalnika in telefona

Datum: 17-11-2022
Društvo: Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško  
Regija: Goriška regija
Področje: Učenje IKT vsebin
Preberi več
ponedeljčica

Pomoč pri ustvarjalnih delavnicah

Datum: 01-09-2022
Društvo: Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško  
Regija: Goriška regija
Področje: Družabništvo Izvajanje humanitarnih programov Organizacija dogodkov
Preberi več

Učna pomoč

Datum: 16-08-2022
Društvo: Medobčinsko društvo prijateljev mladine za Goriško  
Regija: Goriška regija
Področje: Učna pomoč pri slovenščini Učna pomoč pri matematiki Učna pomoč pri tujem jeziku
Preberi več