O prostovoljski organizaciji

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina

Lokacija: Ajdovščina | Območje dela:

Naslov

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina
Cesta IV. Prekomorske 61a
5270 Ajdovščina

Kontakti podatki

041 490 360
info@mdpm-ajdovscina.si
Anja Bandelj

Področja dela

Učna pomoč pri slovenščini
Učna pomoč pri matematiki
Učna pomoč pri tujem jeziku
Izvajanje humanitarnih programov

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

Medobčinsko društvo prijateljev mladine Ajdovščina smo srčni ljudje, ki si prizadevamo za skupen cilj - dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic. 

Svoje poslanstvo gradimo na 70-letni tradiciji izvajanja dejavnosti za otroke, mladostnike in družine. Naše poslanstvo temelji na razvijanju vrednot prostovoljnega dela, negovanju dobrih medčloveških odnosov, zagotavljanju enakih možnosti za vse otroke in uveljavljanje otrokovih pravic v vsakdanjem življenju.

S svojim delovanjem bomo tudi v prihodnje krepili glas otrok in mladostnikov, prispevali h kakovostni in pestri ponudbi preživljanja njihovega prostega časa v lokalnem in regijskem okolju, v okolje prinesli multikulturno dogajanje ter ohranjali sloves organizacije, ki skrbi za dobro počutje, izobraževanje, kulturno udejstvovanje in družbeno vključenost otrok, mladostnikov in družin.

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč