O prostovoljski organizaciji

ŠENT - Programi zmanjševanja škode zaradi drog

Lokacija: Nova Gorica | Območje dela: Goriška regija

Naslov

ŠENT - Programi zmanjševanja škode zaradi drog
Sedejeva 9a
5000 Nova Gorica

Kontakti podatki

05/ 33 09 603, 031 607 245 (DC), 030 322 888 (teren)
sent.dc.teren@gmail.com
Tanja Šinigoj (DC) in Sandi Fiegl (teren)

Področja dela

Družabništvo
Izvajanje humanitarnih programov
Organizacija dogodkov
Spremstvo ranljivih skupin

Predstavitev prostovoljske orgaizacije

V okviru društva Šent-Slovensko združenje za duševno zdravje, v našem kraju delujeta dva programa Zmanjševanja škode zaradi drog, in sicer Dnevni center za uporabnike prepovedanih drog in Terensko delo z uporabniki prepovedanih drog (obsega delovanje na področju severno Primorske regije).

Programi zmanjševanja škode (harm reduction) zaradi drog so namenjeni vsem, ki na različne načine prihajajo v stik z drogami (tako aktivnim uživalcem kot njihovim svojcem). Programi zajemajo nizkopražno obravnavo uporabnikov (vključitve v program se ne pogojuje z abstinenco) in so usmerjeni v zmanjševanje socialne in zdravstvene škode zaradi drog. Vključenost v program je anonimna in prostovoljna, uporabnikov ne vodimo z imeni in priimki.

Pri našem delu se posvetimo vsakemu, ki se znajde v stiski (brezdomci, osebe s težavami v duševnem zdravju, osebe z različnimi zasvojenostmi). Mandat, kdaj začnemo delati z uporabnikom, poda direkt uporabnik, ki potrebuje storitev.

Pri delu nas vodi spoštovanje posameznikove avtonomnosti in pravice do samostojnega odločanja o svojem življenju.

DNEVNI CENTER za uporabnike prepovedanih drog je namenjen vsem, ki na različne načine prihajajo v stik z drogami (aktivni uživalci prepovedanih drog in njihovi svojci). Poleg zaposlenih strokovnih delavcev za aktivnosti v centru skrbijo tudi mentorji in prostovoljci.

Delovni čas:
Vsak delavnik med 8:00 - 15:00

TERENSKO DELO Z UPORABNIKI DROG

Terenski delavci delujejo neposredno v okolju, kjer se uživalci drog zbirajo, zadržujejo in spijo, terensko delo pa izvajajo vsak dan na različnih lokacijah:

• Miren in Renče z okolico,
• Ajdovščina z okolico,
• Tolmin z okolico (do Bovca),
• področje Goriških Brd (glede na izraženo potrebo uporabnikov),
• Nova Gorica z okolico.

Delovni čas:
Program se izvaja vsak delavnik med 7:30 in 15:30

V organizaciji trenutno ponujamo sledečo prostovoljsko pomoč