Pomoč starostnikom in bolnikom z rakom

Trajanje dela: od 17.08.2022

Lokacija: Nova Gorica | Območje dela: Goriška regija

Naslov

Društvo ko-RAK.si
Ulica Gradnikove brigade 47
5000 Nova Gorica

Kontakti podatki

080 16 11
info@ko-rak.si
Gaja Vudrag

Področja dela

Družabništvo

Drugo

Primerno za:

Potrebne izkušnje:

Trajanje dela:

Št. ur tedensko:

Društvo PO-MOČ nudi prostovoljsko pomoč starostnikom in ostalim ranljivim skupinam. Med drugim to obsega:

  • Druženje s starostniki in ostalimi ranljivimi skupinami in preprečevanje osamljenosti - medgeneracijsko sodelovanje
  • Podpora pri diagnozi rak v obliki informiranja
  • ipd.


INFORMACIJE ZA PROSTOVOLJCE

Išemo prostovoljce/ke, ki imajo smisel za delo z ljudmi, ki so empatični in imajo radi medgeneracijsko povezovanje, ki radi pomagajo, so potrpežljivi, ki znajo poslušati in so samostojni. Pričakujemo tudi redno pisanje poročil o opravljenem prostovoljskem delu.

Delo poteka:

  • na daljavo preko telefona
  • v kolikor to ni ovira, preko Zooma ali drugih platform za videokonference

Število ur na teden:
Glede na pripravljenost in zmožnost prostovoljca/ke do 2 uri tedensko v popoldanskem času.

Kdo je lahko prostovoljec/ka?
Vsaka polnoletna oseba, ki izkaže interes opravljati prostovoljsko delo in ki ima za delo primerne predispozicije in ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti.

PRIJAVE LAHKO PROSTOVOLJCI ODDAJO PREKO TELEFONSKE ŠTEVILKE DRUŠTVA ALI NA E-NASLOV DRUŠTVA.