Pomoč osnovnošolcem pri učenju

Trajanje dela: od 01.08.2022

Lokacija: Nova Gorica | Območje dela: Goriška regija

Naslov

Društvo PO-MOČ
Ulica Gradnikove brigade 47
5000 Nova Gorica

Kontakti podatki

080 16 12
drustvo.pomoc.ng@gmail.com
Nataša Gadnik

Področja dela

Učna pomoč pri slovenščini

Učna pomoč pri matematiki

Učna pomoč pri tujem jeziku

Drugo

Primerno za: Vsako polnoletno osebo, ki izkaže interes opravljati prostovoljsko delo in ki ima za delo primerne sposobnosti in izkušnje

Potrebne izkušnje: Znanje iz slovenščine, matematike ali tujega jezika

Trajanje dela: Po dogovoru

Št. ur tedensko: Do 2 uri tedensko v popoldanskem času

Društvo PO-MOČ nudi učno pomoč otrokom na domu ali na daljavo. 

INFORMACIJE ZA PROSTOVOLJCE:

Pričakujemo prostovoljce/ke, ki imajo smisel za delo z ljudmi, ki radi pomagajo, ki imajo znanje iz predmeta, pri katerem je potrebna pomoč, ki so empatični, potrpežljivi, ki rušijo odpor do učenja, znajo motivirati in so sami motivirani, ki znajo poslušati in so samostojni. Pričakujemo tudi redno pisanje poročil o opravljenem prostovoljskem delu.

Delo poteka:

  • Osebno pri uporabniku/ci doma
  • Na daljavo, preko Zooma ali druge platforme za videokonference.

Število ur na teden:
Glede na pripravljenost in zmožnost prostovoljca/ke do 2 uri tedensko v popoldanskem času.

Kdo je lahko prostovoljec/ka?
Vsaka polnoletna oseba, ki izkaže interes opravljati prostovoljsko delo in ki ima za delo primerne predispozicije in ki ni bila pravnomočno obsojena za kaznivo dejanje na področju nasilja, spolne nedotakljivosti oziroma diskriminatornega ravnanja na podlagi invalidnosti.

PRIJAVE LAHKO PROSTOVOLJCI ODDAJO PREKO TELEFONSKE ŠTEVILKE DRUŠTVA ALI NA E-NASLOV DRUŠTVA.