Medkulturno sodelovanje - Mladina brez meja

Datum: 22.07.2022

V društvu smo s projektom »Mladina brez meja: prosti čas z medkulturno dimenzijo« bili uspešni že v prvi prijavi na javni razpis Erasmus+. V juniju 2017 se nam je za 8 mesecev pridružil izbrani prostovoljec  Arthur Manzinello iz Francije. Namen projekta je, ponuditi otrokom in mladim na Goriškom možnost preživljanja prostega časa z dodano, medkulturno komponento.  

Komunikacija med nami je bila večinoma v angleškem jeziku, ki smo ga skupaj z njim utrjevali vsi sodelavci. Omogočili pa smo mu tudi formalno in neformalno učenje slovenskega jezika, seznanjanje s slovensko kulturo in identiteto ter nepozabno izkušnjo prostovoljnega dela. Danes mu tudi slovenski jezik ni več tuj.

Arthur je v času izmenjave izvedel številne aktivnosti, med drugim:

  • Spremljanje otrok na letovanjih, igranje in druženje. 
  • Pripravljanje in izvajanje ustvarjalnih delavnic Ponedeljčic.
  • Izvajanje osebnega projekta »Lapbook«: V sodelovanju dveh šol OŠ Milojke Štrukelj Nova Gorica in OŠ Saint-André-de-Cubzac iz Francije. Otroci 4. in 5. razreda izmenjujejo izdelke in predstavitve  svoje države/mesta v zgibankah. Oblikovane zgibanke so bile razstavljene na OŠ Milojke Štrukelj ter v OŠ v Francijo, kjer so otroci raziskovali in se seznanili z značilnostmi Slovenije. Otroci so pri projektu izmenjave pokazali veliko radovednosti, kreativnosti, inovativnosti in navdušenja. 
  • Pripravljanje tematskih delavnic glede na letni čas in različne priložnosti (izdelovanje novoletnih voščilnic, kreativne, ustvarjalne delavnice ipd.)
  • V tednu otroka je za skupino iz vrtca Ciciban Nova Gorica pripravil ustvarjalno delavnico »Tak je moj sonček«.
  • Za učence 3. razreda smo izvedli delavnico »Kako si lahko več zapomnim?«, kjer so z izdelovanjem zgibank »Lapbook« ponovili snov življenjskih okolij.
  • V decembru je pripravljal ustvarjalne delavnice in igre za otroke različnih starosti.
  • V sodelovanju z Gimnazijo Nova Gorica je Arthur sodeloval pri urah francoščine kot naravni govorec in nudil individualno pomoč pri učenju francoščine.

V društvu smo z Arthurjem vzpostavili dobro sožitje. Arthur je zelo kreativen, inovativen in poskušali smo v veliki meri izpeljati in uresničiti njegove ideje, ki obogatijo našo ponudbo in aktivnosti tudi po koncu projekta.

Prepričani smo, da je Arthur z aktivnim sodelovanjem in EVS izkušnjo pridobil veliko dragocenih ter življenjskih izkušenj in smo veseli, da smo pripomogli k njegovi osebnostni rasti. 

V času izvajanja EVS programa je nastala tudi brošura o pripravi in uporabi Lapbook zgibanke za usvajanje, ponavljanje snovi, predstavitve pri pouku in je namenjena tako učencem, kot staršem in pedagoškim delavcem.