Prevodi angleške izobraževalne aktivnosti

Datum: 21.07.2022

Parvina je prostovoljno prevedla angleške izobraževalne aktivnosti, ki so jih mladi so-ustvarjali na mladinskih izobraževalnih treningih v okviru projekta »Mladi sooblikujejo mesta učenja«. Aktivnosti so zdaj preko platforme Ljubljana mesto učenja dostopne za vse mlade iz Slovenije, ki se lahko individualno ali preko skupinskih druženj informirajo in poučijo o kompetencah, poklicih in družbi prihodnosti.