Brezplačni prevozi starejših v občini Tolmin

Datum: 22.07.2022

Projekt imenovan Prevozi starejših smo na RKS Območno združenje Tolmin (v nadaljevanju: OZ Tolmin) začeli izvajati oktobra 2018. Finančno je projekt podprla občina Tolmin, ki nam je donirala tudi rabljen avtomobil. Potreba po prevozih se je tako povečala, da smo 2020 nabavili še dodaten nov avtomobil. Zanj smo pridobili sredstva iz razpisa FIHO, donacij, ponovno nam je pomagala tudi občina Tolmin.

V letu 2021 je bilo opravljenih 389 prevozov za 421 oseb. Glede na leto 2020 se je število prevozov povečalo za 51%, število prevoženih oseb pa celo za 59%. Povprečno je bilo vsak mesec opravljenih 32 prevozov, s katerimi smo na mesec pomagali povprečno 35 uporabnikom.

Skupno je bilo v letu 2021 prevoženo 54.974 km oz. 4.581 km poprečno na mesec. Večji delež in sicer 81% prevozov je opravljenih s službenim vozilom, preostali pa z zasebnimi vozili. Ob upoštevanju vseh ukrepov in priporočil zdravstvene stroke smo se trudili sproti reševati stiske ljudi. Kljub epidemiji je naš program tekel zelo tekoče in brez večjih težav.

Največja zahvala za tekoče delovanje našega programa gre našim prostovoljcem, ki so kljub zahtevam po vseh potrebnih dokazilih, svoje prostovoljno delo vestno in neprekinjeno opravljali dalje. Aktivnih je bilo v letu 2021 kar 35 prostovoljnih voznic in voznikov.  Vozniki prostovoljci so v obravnavanem letu opravili 1.755 prostovoljnih ur (146,3 ur mesečno), kar pomeni, da je posamezna vožnja (v katero je všteto tudi čakanje med opravljanjem zdravstvene storitve) trajala nekaj manj kot 5 ur. V primerjavi z letom 2020 je bilo opravljenih 519 več prostovoljnih ur.

Mreža voznikov je dobro razporejena po celotni občini. V bolj oddaljenih krajih je največji problem logistično učinkovito izvajati prevoze, saj se službena avtomobila nahajata v Tolminu. V Baški grapi in na Šentviški planoti je zato največ prostovoljcev, ki tudi z lastnimi vozili prevažajo starejše osebe v ZD Tolmin.

Program brezplačnih prevozov starejših postaja vedno bolj prepoznaven in vedno bolj potreben. Uporabniki so z našimi storitvami zelo zadovoljni, saj jim olajšamo veliko poti in prevzamemo veliko bremena in skrbi. Veseli smo, da je v občini Tolmin veliko dobrih ljudi, ki so se programu pridružili kot prostovoljni vozniki, zaradi njih ta program lahko živi in uspešno deluje. Ponosni smo nanje.

prostovoljno delo - prevoz starejših oseb